screw pine

  1. Noun vidalı çam
    (Pandanus). Yaprakları helezoni biçimde dizili, meyvesi yenen tropik Asya ağacı.