scurry through one's work

  1. Verb işini acele bitirmeye çalışmak
  2. Verb işini üstünkörü yapmak
  3. Verb işinıüstünkörü yapmak