second-degree burn

  1. Noun, Medicine ikinci derece yanık
  2. Noun, Medicine ikinci derecede yanık
tali yanık.