second-hand evidence

  1. dolaylı delil
şahsi bilgi veya görgüye dayanmayıp
başkasından işitilen hususların tekrar beyanı
dolaylı delil