second-hand evidence

şahsi bilgi veya görgüye dayanmayıp
başkasından işitilen hususların tekrar beyanı
dolaylı delil