seconds

  1. ikinci kap yemek.
    He had seconds on the meat and potatoes.
birkaç saniye içinde Adverb
istasyona birkaç saniye mesafede olmak Verb
istasyona birkaç saniye mesafede oturmak Verb
üç saniye kuralı Noun, Sports