secure an office through one's pull

  1. Verb birinin pistonu ile bir mevkie geçmek