securitizing actor

  1. Noun, Politics-Intl. Relations güvenlikleştirme aktörü