semen

  1. Noun, Anatomy ersuyu
  2. Noun, Anatomy meni
  3. Noun ersıvı, ersuyu, meni, sperma.
  1. Noun, Anatomy semen

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Şişman olma, semizlik, şişmanlık
  2. Yâsemin
  3. Fiyat, değer, bedel