sentiment

 1. Noun duygu, his.
  a sentiment of pity: acıma hissi.
  noble sentiments: asil duygular.
 2. Noun seziş.
 3. Noun duyarlık, his inceliği, ince duygu, aşırı hassasiyet.
 4. Noun
  sentiments: oy, mütalea, fikir.
  Strong public sentiment on the question of higher taxes.
 5. Noun temenni/ dilek ifadesi.
kamuoyu kendinden yana olmak Verb
Türkiye aleyhtarlığı Proper Name, Politics-Intl. Relations
Batı karşıtlığı Proper Name, Politics-Intl. Relations
Batı aleyhtarlığı Proper Name, Politics-Intl. Relations
parlamento oyu
tüketici duygusu
bir düşünceyi bir kez daha doğrulamak Verb
borsada esen hava
kamuoyunu seferber etmek Verb
ruh haletinin tersine dönmesi Noun
duygu birliği
seçmen oyu
toplumun ahlak duygusuna karşı gelmek Verb