sequester

  1. Transitive Verb ayırmak, tecrit etmek.
  2. Transitive Verb, Law haczetmek, elkoymak, müsadere etmek.
yabancı malına el koymak Verb
inzivaya/uzlete çekilmek, herkesten uzaklaşmak.
dünyadan el etek çekmek Verb