1. Geçişli Fiil ayırmak, tecrit etmek.
  2. Geçişli Fiil, Hukuk haczetmek, elkoymak, müsadere etmek.
yabancı malına el koymak Fiil
inzivaya/uzlete çekilmek, herkesten uzaklaşmak.
dünyadan el etek çekmek Fiil