services agreement

  1. Noun, Contract Law hizmet sözleşmesi
Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Noun, Organizations