setback

  1. Noun aksilik, aksama, gerileme, kötüleşme, işin ters gitmesi.
  2. Noun ters akıntı, girdap, anafor, burgaç.
  3. Noun, Architecture yüksek binalarda üst katın alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi.
sahil şeridi Noun, Zoning Law
iş aksiliği
konjonktürün düşmesi
ticari işlerde işlerin ters gitmesi
borsada fiyatların düşüşü
işlerin kötü gidişinden sonra düzelmek Verb
borsa da kurların düşmesi
borsada kurların düşmesi
çekme mesafesi Construction
üretimde aksilik
(a) (ilerlemesini) engellemek, geri bırak(tır)mak, geriletmek, geri çekmek/almak, ertelemek, tehir etmek.

set a house back from the road: bir evi yoldan içeri almak.
set back a clock: saati geri almak.
Bad weather will set back our building plans by 3 weeks. (b)
k.d. (çok paraya/pahalıya) mal olmak.
“That's a nice house: it must set you back quite a lot.” “Yes, it set me back about $300,000.”
aksilik