settlement agreement

  1. Noun, Law sulhname
  2. tazminat sözleşmesi
  3. hesap ödeme anlaşması