shakeout

  1. iş faaliyetinin azalması
  2. (US) silkeleme
  3. bir piyasaya mal verenlerin sayısı piyasanın kaldıracağından fazlaysa
  4. daha az kârlı olanlar piyasayı terk ederler ve geriye daha sağlam olanlar kalır
  5. bu'doğal seçim'işlemine silkeleme denir
  6. bir şirketin yeniden örgütlenmesi sırasında çalışanların sayısının azaltılması ve çalışmaların basitleştirilmesi
    de bir tür'silkeleme'dir
iş dünyasında
belirli bir gelişme döneminden sonra olgunlaşan pazarda yalnız birkaç tüketicinin kalması
bilgisayar piyasasında olduğu gibi
stok azalması
silk(ele)mek, silkip tozunu vb., çıkarmak, silkip boşaltmak.
örgütten personel çıkartmayı gerektiren yeniden örgütlenme
personel ayarlaması