shellfish

  1. Noun kabuklu (deniz hayvanı).
  2. Noun sandık balığı.