shift one's quarters

  1. Verb ikametgâhını değiştirmek