short cause

  1. seri muhakeme usulüyle bakılan dava