short-run

  1. Adjective kısa vadeli
  2. Adjective kısa dönemli
  3. Adjective kısa süreli
  4. Adjective kısa vade
  5. Adjective kısa dönem
uzun vadede Adverb
uzun dönemde Adverb
kısa vadede Adverb
kısa dönemde Adverb
uzun vade Noun
uzun dönem Noun
uzun vadeli Adjective
uzun dönemli Adjective
uzun süreli Adjective
uzun vade Adjective
uzun dönem Adjective
kısa vade Noun
kısa dönem Noun
kısa vadeli masraflar Noun
bir kere yapılan iş
firmanın ürününde fiyat ya da üretim değişikliği yapması
fabrika büyüklüğünde bir değişiklik yapmadan
kısa dönem
finansmanda