show want of care

  1. Verb bakımsız durumda olmak