shrivel

  1. Verb buruşmak, kırışmak, çekilip büzülmek.
  2. Verb sararıp solmak, kurumak, bozulmak, tazeliğini/kuvvetini kaybetmek.
büzülmek Verb
acıdan iki büklüm olmak Verb