shun

  1. Transitive Verb (bir kimseden/yerden vb.) kaçınmak, sakınmak, uzak durmak.
    shunned all society. shunned seeing other people.
reklamdan kaçınmak Verb
toplumdan kaçmak Verb