1. Geçişli Fiil (bir kimseden/yerden vb.) kaçınmak, sakınmak, uzak durmak.
    shunned all society. shunned seeing other people.
reklamdan kaçınmak Fiil
toplumdan kaçmak Fiil