signed instrument

  1. yazılı ve imzalanmış yasal sözleşme ya da senet