sincap

  1. Noun, Zoology squirrel

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Sincapgillerin örnek tipi olan küçük, çevik, ... yaşayan, kemirgen memeli hayvan