sincap

  1. Noun, Animal Species squirrel

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Sincapgillerin örnek tipi olan küçük, çevik, ... yaşayan, kemirgen memeli hayvan