1. İsim, Hayvan Türleri squirrel

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sincapgillerin örnek tipi olan küçük, çevik, ... yaşayan, kemirgen memeli hayvan