sing a different tune

  1. hal ve tavrını/düşüncelerini tamamen değiştirmek.