sing

 1. Verb şarkı söylemek, terennüm etmek.
 2. Verb (kuş vb.) ötmek, şakımak.
 3. Verb şiir yazmak/söylemek.
 4. Verb methiye/kaside yazmak/okumak.
  sing one's praises: birini hararetle methetmek.
 5. Verb âhenkli olmak.
  This lyric sings well.
 6. Verb vızıldamak, ıslık gibi ses çıkarmak.
  The bullet sang past his ear.
 7. Verb (rüzgâr) uğuldamak.
 8. çağlamak.
 9. Verb (kulak) çınlamak.
 10. Verb suçu açığa vurmak.
 11. Verb ninni söylemek.
  She sang the baby to sleep: Bebeğe ninni söyleyip uyuttu.
 12. Noun şarkı söyleme, terennüm, (kuş vb.) ötme, şakıma.
 13. Noun birlikte şarkı söyleme.
 14. Noun koro, birlikte şarkı söyleyen topluluk.
 15. Noun (kurşun vb.) vızıltı.
ötmek Verb
söylemek Verb
öttürmek Verb
hal ve tavrını/düşüncelerini tamamen değiştirmek.
şarkı söylemek Verb
başka bir hava çalmak Verb
hislerine kapılmamak Verb
detone olmak Verb
bağırmak, seslenmek, bağırarak çağırmak.
terennüm etmek Verb
aşağıdan almak Verb
dayanamamak Verb
pes demek Verb
bir şeyden dolayı yakınıp durmak Verb
aynı teraneyi söylemek Verb
banka hesabına ilişkin muamelelerde imza atma yetkisi
aşağıdan almak, yelkenleri suya indirmek.