1. Fiil şarkı söylemek, terennüm etmek.
 2. Fiil (kuş vb.) ötmek, şakımak.
 3. Fiil şiir yazmak/söylemek.
 4. Fiil methiye/kaside yazmak/okumak.
  sing one's praises: birini hararetle methetmek.
 5. Fiil âhenkli olmak.
  This lyric sings well.
 6. Fiil vızıldamak, ıslık gibi ses çıkarmak.
  The bullet sang past his ear.
 7. Fiil (rüzgâr) uğuldamak.
 8. çağlamak.
 9. Fiil (kulak) çınlamak.
 10. Fiil suçu açığa vurmak.
 11. Fiil ninni söylemek.
  She sang the baby to sleep: Bebeğe ninni söyleyip uyuttu.
 12. İsim şarkı söyleme, terennüm, (kuş vb.) ötme, şakıma.
 13. İsim birlikte şarkı söyleme.
 14. İsim koro, birlikte şarkı söyleyen topluluk.
 15. İsim (kurşun vb.) vızıltı.
ötmek Fiil
söylemek Fiil
öttürmek Fiil
hal ve tavrını/düşüncelerini tamamen değiştirmek.
şarkı söylemek Fiil
başka bir hava çalmak Fiil
hislerine kapılmamak Fiil
detone olmak Fiil
bağırmak, seslenmek, bağırarak çağırmak.
terennüm etmek Fiil
aşağıdan almak Fiil
dayanamamak Fiil
pes demek Fiil
bir şeyden dolayı yakınıp durmak Fiil
aynı teraneyi söylemek Fiil
banka hesabına ilişkin muamelelerde imza atma yetkisi
aşağıdan almak, yelkenleri suya indirmek.