single condition

  1. tek şart (belirli bir tek olayın yer almasını veya bir işin yapılmasını gerektiren şart
  2. tek şart (belirli bir olayın vukuunu ya da bir işin yerine getirilmesini gerektiren şart
  3. tek şart