single- tier authority

  1. tek kademeli makam
tek kademeli makam