skim

 1. Verb köpüğünü/kaymağını almak.
  to skim milk.
  skim the cream of something: bir şeyin en iyi kısmını/kaymağını almak.
 2. Verb sıyırmak, sıyırıp geçmek.
  The sailboat skimmed the lake.
 3. Verb (su yüzünde) sektirmek.
  to skim a stone across the lake.
 4. Verb gözden geçirmek.
  skim over/through a book: bir kitaba şöyle bir göz gezdirmek.
 5. Verb yüzeyini kaplamak.
  Ice skimmed the lake at night.
 6. Verb tırtıklamak, aşırmak, kâr vb.'nin bir kısmını deftere geçmeden cebe indirmek.
 7. Noun köpüğünü/kaymağını alma.
 8. Noun sıyırma, sıyırıp geçme.
 9. Noun (su yüzünde) sektirme.
 10. Noun gözden geçirme.
 11. Noun yüzeyini kaplama.
 12. Noun (kaynatılan süt vb. yüzeyinde meydana gelen) ince tabaka, kaymak.
 13. Noun köpüğü/kaymağı alınmış.
  skim milk= skimmed milk: kaymağı alınmış/yağsız süt.
bir yazıya göz gezdirmek Verb
yağsız süt Noun, Food-Kitchen
sıyırmak Verb
yalamak Verb
bir kataloğu karıştırmak Verb
kataloğu karıştırmak Verb