slightly

  1. (a) pek az/cüz'î miktarda, biraz, azıcık, hafifçe, yavaşça.
    I feel slightly ill: Biraz rahatsızım.
    (b) zayıf, derme-çatma, dayanıksız.
    a slight built framework.
hafif düşüş göstermek Verb
eşmek Verb
kakıştırmak Verb
kımıldatmak Verb
kımıldamak Verb
kımıldanmak Verb
kıpırdamak Verb
kıpırdanmak Verb
(fiyatlar) hafif değişmek Verb
ılıklaşmak Verb
hafif hasar görmüş
elma şırası Noun, Food-Kitchen
üzüm şırası Noun, Food-Kitchen
şıra Noun, Food-Kitchen
(et) biraz ağırlaşmış
az kullanılmış Adjective
çakırkeyif olmak Verb
rahatsız olmak Verb
ılıklaştırmak Verb
ılındırmak Verb
dürtüklemek Verb