1. (a) pek az/cüz'î miktarda, biraz, azıcık, hafifçe, yavaşça.
    I feel slightly ill: Biraz rahatsızım.
    (b) zayıf, derme-çatma, dayanıksız.
    a slight built framework.
hafif düşüş göstermek Fiil
eşmek Fiil
kakıştırmak Fiil
kımıldatmak Fiil
kımıldamak Fiil
kımıldanmak Fiil
kıpırdamak Fiil
kıpırdanmak Fiil
(fiyatlar) hafif değişmek Fiil
ılıklaşmak Fiil
hafif hasar görmüş
elma şırası İsim, Gıda ve Mutfak
üzüm şırası İsim, Gıda ve Mutfak
şıra İsim, Gıda ve Mutfak
(et) biraz ağırlaşmış
az kullanılmış Sıfat
çakırkeyif olmak Fiil
rahatsız olmak Fiil
ılıklaştırmak Fiil
ılındırmak Fiil
dürtüklemek Fiil