slim

  1. Adjective ince, narin, ince ve uzun yapılı.
  2. Adjective çok az, zayıf.
    our chances of winning are slim .
  3. Adjective yetersiz, cüz'î, kıt.
    a slim income.
  4. Verb incel(t)mek, zayıfla(t)mak.
    slim down: zayıflayıp incelmek, kilo vermek.
incecik
az dinleyici
az başarı şansı
başarı şansı az
zayıflamak Verb
işleri azaltmak Verb
bahane
yetersiz mazeret
yetersiz mazeret
işgücünü azaltmak Verb
zayıflatmak Verb