slop bowl

  1. bulaşık leğeni, çay ve kahve artıklarının boşaltıldığı kap.