smooth passage

  1. fırtınasız yolculuk
  2. rahat deniz yolculuğu