smug

  1. Adjective kendini beğenmiş, kendinden emin, mağrur.
  2. Adjective temiz kılıklı, şık,
    mec. iki dirhem bir çekirdek.