1. Sıfat kendini beğenmiş, kendinden emin, mağrur.
  2. Sıfat temiz kılıklı, şık,
    mec. iki dirhem bir çekirdek.