snack

  1. Noun meze, çerez, hafif yemek, asıl yemekler arasında yenilen/içilen şey.
    have a snack: hafif bir şeyler yemek/atıştırmak.
  2. Noun kısım, hisse, pay, lokma.
  3. Noun (yemekler arasında) atıştırmak, hafif bir şeyler yemek.
nefsi körletici ufak tefek yiyecek
alaminüt yemek lokantası.
girişimde bulunmak Verb