snare

  1. tuzak, kapan.
  2. dolap, hile.
  3. Surgery tümörü kökünden çıkarmak için kullanılan ilmekli tel.
  4. zırıltılı ses çıkarmak için trampete gerilen tel.
  5. tuzak kurmak, tuzağa düşürmek.
    to snare a rabbit. She snared me into going by using flattery.
  6. hile veya kurnazlıkla elde etmek.
    snare a good job.
trampet.
birine tuzak kurmak Verb