sneer

  1. isthiza ile gülümseme(k), hakaretle dudak bükme(k), istihfafla gülme(k).
  2. küçümseme(k), istihza/alay (etmek).
  3. alaylı/müstehziyane konuşmak.
alay ederek bir kimsenin haysiyetini kırmak/şöhretine halel getirmek.
hor görmek, aşağılamak, hiçe saymak.
sneer at wealth: zenginliği hor görmek, servete önem vermemek.
birinin itibarını küçümsemek Verb
birisini alay ederek susturmak.