social indifference curve

  1. toplumsal ilgisizlik eğrisi