social ownership

  1. (genel olarak toplumun adına) bir ülkenin bazı ya da tüm endüstrilerine hükümetin sahip olması