sole right

  1. tek hak
dağıtım hak kının yegâne sahibi olmak Verb