solemn agreement

  1. resmi sözleşme
  2. antlaşma
  3. taahhüt