solitude

  1. Noun yalnızlık, kimsesizlik, münzevilik, inziva, uzlet.
    He lives in solitude .
  2. Noun ıssızlık, tenhalık.
  3. Noun ıssız/tenha yer.
tek başına yaşamak Verb
münzevi hayat sürmek Verb
inzivaya çekilmek Verb