1. İsim yalnızlık, kimsesizlik, münzevilik, inziva, uzlet.
    He lives in solitude .
  2. İsim ıssızlık, tenhalık.
  3. İsim ıssız/tenha yer.
tek başına yaşamak Fiil
münzevi hayat sürmek Fiil
inzivaya çekilmek Fiil