sound condition

  1. sağlam durum
sağlam durumda
sağlam ekonomik durum